Simbol Denumirea cursului Durata Data incepere Data incheiere
DV37-cir Controlul exercitat de organele statului asupra agentilor economici 7 19-08-2018 26-08-2018
DV29-cir Acte si proceduri administrative 7 19-08-2018 26-08-2018
MN300-S1 Integrarea TIC Ón procesul educational 5 19-08-2018 24-08-2018
DV105 Management propriu, dezvoltare personala 7 19-08-2018 26-08-2018
MN223-adp Planificare strategica 7 19-08-2018 26-08-2018
DV36-cir Deontologie, etica si integritate 7 19-08-2018 26-08-2018
MN191-S1 Comunicare eficienta ?i medierea conflictelor 5 19-08-2018 24-08-2018
DV26 Managementul resurselor umane 7 19-08-2018 26-08-2018
MN300-S1 Integrarea TIC Ón procesul educational 5 19-08-2018 24-08-2018
DV105 Management propriu, dezvoltare personala 7 19-08-2018 26-08-2018
DV38-cir Contabilitatea institutiilor publice 7 19-08-2018 26-08-2018
DV29-cir Acte si proceduri administrative 7 19-08-2018 26-08-2018
MN300-S1 Integrarea TIC Ón procesul educational 5 19-08-2018 24-08-2018
DV106 Legislatie penala aplicata administrativ 7 19-08-2018 26-08-2018
MK222-adp Comunicare si relatii publice 7 19-08-2018 26-08-2018
MN300-S1 Integrarea TIC Ón procesul educational 5 19-08-2018 24-08-2018
DV37-cir Controlul exercitat de organele statului asupra agentilor economici 7 19-08-2018 26-08-2018
MN203-pmb Tehnici de motivare a personalului 7 19-08-2018 26-08-2018
DV26 Managementul resurselor umane 7 19-08-2018 26-08-2018
MN300-S1 Integrarea TIC Ón procesul educational 5 19-08-2018 24-08-2018
DV105 Management propriu, dezvoltare personala 7 19-08-2018 26-08-2018
MN223-adp Planificare strategica 7 19-08-2018 26-08-2018
DV32-cir Managementul si gestionarea informatiilor clasificate 7 19-08-2018 26-08-2018
DV106 Legislatie penala aplicata administrativ 7 19-08-2018 26-08-2018
MN300-S1 Integrarea TIC Ón procesul educational 5 19-08-2018 24-08-2018
FC111 Impozite ?i taxe locale 5 20-08-2018 24-08-2018
IE12 Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene 5 20-08-2018 24-08-2018
FC109 Contabilitatea ONG - asocia?ii, sindicate, partide 5 20-08-2018 24-08-2018
MT17 Mentenanta dotarilor tehnologice industriale 5 20-08-2018 24-08-2018
MN205-mec Politici publice 5 20-08-2018 24-08-2018
MN191 Comunicare eficienta ?i medierea conflictelor 5 20-08-2018 24-08-2018
AP1 Expert achizitii publice 5 20-08-2018 24-08-2018
FC110 Contracte de munca ?i salarizare 5 20-08-2018 24-08-2018
MN113 Management strategic 5 20-08-2018 24-08-2018
EP46 Urmarirea comportarii constructiilor hidrotehnice 5 20-08-2018 24-08-2018
MT11 Mentenanta la constructiile hidrotehnice 5 20-08-2018 24-08-2018
EP70 Metodologie de postcalcul a consumului propriu tehnologic (CPT) Ón instalatii de distributie si transport (RED, RET) a energiei electrice 5 21-08-2018 25-08-2018
MN209-S1-M2 Managementul clasei de elevi Ón contextul utilizarii de metode si tehnologii interactive - Tehnologii interactive de comunicare (TIC) 5 24-08-2018 29-08-2018
MN300-S1 Integrarea TIC Ón procesul educational 5 24-08-2018 29-08-2018
DV41-cir Managementul conflictelor si negociere 7 26-08-2018 02-09-2018
MN300-S1 Integrarea TIC Ón procesul educational 5 26-08-2018 31-08-2018
MN204-pmb Dezvoltare abilitati si aptitudini 7 26-08-2018 02-09-2018
DV40 Managementul conflictelor si negociere 7 26-08-2018 02-09-2018
MN300-S1 Integrarea TIC Ón procesul educational 5 26-08-2018 31-08-2018
MN300-S1 Integrarea TIC Ón procesul educational 5 26-08-2018 31-08-2018
DV43 Managementul documentelor Ón administratia publica. Initere Ón crearea si utilizarea unui site. Gestionarea datelor prin SGBDR 7 26-08-2018 02-08-2018
DV40-cir Tehnici si metode de negociere si protocol 7 26-08-2018 02-09-2018
MN300-S1 Integrarea TIC Ón procesul educational 5 26-08-2018 31-08-2018
DV43-cir Managementul documentelor Ón administratia publica. Initere Ón crearea si utilizarea unui site. Gestionarea datelor prin SGBDR 7 26-08-2018 02-09-2018
DV40 Managementul conflictelor si negociere 7 26-08-2018 02-09-2018
MN300-S1 Integrarea TIC Ón procesul educational 5 26-08-2018 31-08-2018
CL15 Aprofundarea unor probleme teoretice si practice aferente realizarii constructiilor, a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice industriale si a lucrarilor de interventii 5 27-08-2018 31-08-2018
MN114 Management operational 5 27-08-2018 31-08-2018
QM2 Managementul calitatii 5 27-08-2018 31-08-2018
EP107 Exploatarea echipamentului primar din statiile de IT retehnologizate, Ón functie de particularitatile constructive 5 27-08-2018 31-08-2018
LG25 Regimul marcilor, inventiilor, realizarilor tehnice, desenelor si modelelor industriale Ón context cu normele UE 5 27-08-2018 31-08-2018
MK5 Comunicarea interna Ón organizatie 5 27-08-2018 31-08-2018
EP120 Perfectionarea electricienilor de exploatare din statii si centrale electrice 5 27-08-2018 31-08-2018
IT9 Utilizarea PHP&MySQL pentru realizarea site-urilor web dinamice 5 27-08-2018 31-08-2018
FC22 Concepte manageriale Ón determinarea preturilor 5 27-08-2018 31-08-2018
EP115 Instruirea personalului de conducere si comanda operativa DLC din CEE si CEF 5 27-08-2018 31-08-2018
IT3 Realizarea site-urilor web 5 27-08-2018 31-08-2018
MK3 Comunicarea - modalitati de eficientizare 5 27-08-2018 31-08-2018
EP117 Exploatarea si Óntretinerea instalatiilor si retelelor de medie si joasa tensiune 5 27-08-2018 31-08-2018
MN191-med Dezvoltarea competentelor cadrelor didactice Ón context european 5 29-08-2018 02-09-2018
MN300-S1 Integrarea TIC Ón procesul educational 5 30-08-2018 04-09-2018
MN209-S1-M2 Managementul clasei de elevi Ón contextul utilizarii de metode si tehnologii interactive - Tehnologii interactive de comunicare (TIC) 5 30-08-2018 04-09-2018
MN300-S1 Integrarea TIC Ón procesul educational 5 02-09-2018 07-09-2018
MN300-S1 Integrarea TIC Ón procesul educational 5 02-09-2018 07-09-2018
MN300-S1 Integrarea TIC Ón procesul educational 5 02-09-2018 07-09-2018
MN300-S1 Integrarea TIC Ón procesul educational 5 02-09-2018 07-09-2018
MN300-S1 Integrarea TIC Ón procesul educational 5 02-09-2018 07-09-2018
FC222-adp Cod fiscal, cod de procedura fiscala. Audit si control managerial 7 02-09-2018 09-09-2018
CT11 Calitatea Ón constructii 5 03-09-2018 07-09-2018
P-PGIU-PGD Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gaze naturale (Proiectare), Tip autorizatie: PGIU si PGD 3 03-09-2018 05-09-2018
A-PGD Pregatire Ón vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale(Proiectare), Tip autorizatie: PGD 4 03-09-2018 06-09-2018
A-EGIU Pregatire Ón vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale(Executie/exploatare), Tip autorizatie: EGIU 4 03-09-2018 06-03-2018
P-PGIU Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gazenaturale (Proiectare), Tip autorizatie: PGIU 3 03-09-2018 05-09-2018
P-EGIU-EGD Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gaze naturale (Executie / Exploatare), Tip Autorizatie: EGIU si EGD 3 03-09-2018 05-09-2018
A-EGD Pregatire Ón vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale(Executie/exploatare), Tip autorizatie: EGD 4 03-09-2018 06-09-2018
LS2 Engleza pentru Óncepatori (sectorul energetic) 10 03-09-2018 14-09-2018
P-PGD Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gazenaturale (Proiectare), Tip autorizatie: PGD 3 03-09-2018 05-09-2018
P-EGIU Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gazenaturale (Executie/exploatare), Tip autorizatie: EGIU 3 03-09-2018 05-09-2018
MN8 Gestionarea conflictelor 5 03-09-2018 07-09-2018
CT10 Siguranta barajelor 5 03-09-2018 07-09-2018
A-PGIU-PGD Pregatire Ón vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale (Proiectare), Tip Autorizatie: PGIU si PGD 4 03-09-2018 06-09-2018
P-EGD Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gazenaturale (Executie/exploatare), Tip autorizatie: EGD 3 03-09-2018 05-09-2018
LG17 Punerea Ón siguranta a fondului construit si protectia antiseismica a constructiilor 5 03-09-2018 07-09-2018
A-PGIU Pregatire Ón vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale(Proiectare), Tip autorizatie: PGIU 4 03-09-2018 06-09-2018
A-EGIU-EGD Pregatire Ón vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale (Executie / Exploatare), Tip Autorizatie: EGIU si EGD 4 03-09-2018 06-09-2018
MN209-S1-M2 Managementul clasei de elevi Ón contextul utilizarii de metode si tehnologii interactive - Tehnologii interactive de comunicare (TIC) 5 05-09-2018 10-09-2018
MN300-S1 Integrarea TIC Ón procesul educational 5 05-09-2018 09-09-2018
MN300-S1 Integrarea TIC Ón procesul educational 5 09-09-2018 14-09-2018
MN300-S1 Integrarea TIC Ón procesul educational 5 09-09-2018 14-09-2018
MN300-S1 Integrarea TIC Ón procesul educational 5 09-09-2018 14-09-2018
MN300-S1 Integrarea TIC Ón procesul educational 5 09-09-2018 14-09-2018
MN300-S1 Integrarea TIC Ón procesul educational 5 09-09-2018 14-09-2018
MN300-S1 Integrarea TIC Ón procesul educational 5 09-09-2018 14-09-2018
MN209-S1-M1 Managementul clasei de elevi Ón contextul utilizarii de metode si tehnologii interactive 5 09-09-2018 14-09-2018
LG36 Derularea contractelor comerciale 5 10-09-2018 14-09-2018
MN6 Perfectionarea manageriala a sefilor de compartimente si subunitati 5 10-09-2018 14-09-2018
CL6 Expert receptie investitii industriale 5 10-09-2018 14-09-2018
LG35 Dreptul afacerilor 5 10-09-2018 14-09-2018
CL7 Expert eficientizare investitii 5 10-09-2018 14-09-2018
MN209-S1-M2 Managementul clasei de elevi Ón contextul utilizarii de metode si tehnologii interactive - Tehnologii interactive de comunicare (TIC) 5 11-09-2018 16-09-2018
MN300-S1 Integrarea TIC Ón procesul educational 5 11-09-2018 16-09-2018
A-PGIU-PGD Pregatire Ón vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale (Proiectare), Tip Autorizatie: PGIU si PGD 4 17-09-2018 20-09-2018
P-EGD Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gazenaturale (Executie/exploatare), Tip autorizatie: EGD 3 17-09-2018 19-09-2018
MK15 Marketing pentru activitatile investitionale 5 17-09-2018 21-09-2018
CL9 Expert contractare activitati investitionale 5 17-09-2018 21-09-2018
AE4 Pregatire Ón vederea examenului de autorizare electricieni (gradul III si gradul IV) 3 17-09-2018 19-09-2018
A-PGIU Pregatire Ón vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale(Proiectare), Tip autorizatie: PGIU 4 17-09-2018 20-09-2018
A-EGIU-EGD Pregatire Ón vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale (Executie / Exploatare), Tip Autorizatie: EGIU si EGD 4 17-09-2018 20-09-2018
P-PGIU-PGD Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gaze naturale (Proiectare), Tip autorizatie: PGIU si PGD 3 17-09-2018 19-09-2019
A-PGD Pregatire Ón vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale(Proiectare), Tip autorizatie: PGD 4 17-09-2018 20-09-2018
A-EGIU Pregatire Ón vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale(Executie/exploatare), Tip autorizatie: EGIU 4 17-09-2018 20-09-2018
P-PGIU Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gazenaturale (Proiectare), Tip autorizatie: PGIU 3 17-09-2018 19-09-2018
P-EGIU-EGD Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gaze naturale (Executie / Exploatare), Tip Autorizatie: EGIU si EGD 3 17-09-2018 19-09-2018
A-EGD Pregatire Ón vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale(Executie/exploatare), Tip autorizatie: EGD 4 17-09-2018 20-09-2018
MK14 Studiul de piata 5 17-09-2018 21-09-2018
P-PGD Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gazenaturale (Proiectare), Tip autorizatie: PGD 3 17-09-2018 19-09-2018
AE3 Pregatire Ón vederea examenului de autorizare electricieni (gradul I si gradul II) 3 17-09-2018 19-09-2018
P-EGIU Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gazenaturale (Executie/exploatare), Tip autorizatie: EGIU 3 17-09-2018 19-09-2018
IT7 Baze de date Access 5 24-09-2018 28-09-2018
P-EGT Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gazenaturale (Executie/exploatare), Tip autorizatie: EGT 3 24-09-2018 26-09-2018
A-PGT Pregatire Ón vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale(Proiectare), Tip autorizatie: PGT 4 24-09-2018 27-09-2018
EP88 Metrologie Ė notiuni specifice si legislatie 5 24-09-2018 28-09-2018
A-EGT Pregatire Ón vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale(Executie/exploatare), Tip autorizatie: EGT 4 24-09-2018 27-09-2018
MN40 Strategii Ón planificarea activitatilor Ón economie 5 24-09-2018 28-09-2018
P-PGT Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gazenaturale (Proiectare), Tip autorizatie: PGT 3 24-09-2018 26-09-2018
FC101 Mecanisme valutare si fiscale internationale 5 24-09-2018 28-09-2018