Simbol Denumirea cursului Durata Data incepere Data incheiere
P-PGT Pregatire n vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gazenaturale (Proiectare), Tip autorizatie: PGT 3 25-03-2019 27-03-2019
AE3-r Pregatire n vederea reautorizarii electricienilor (gradul I si gradul II) 2 25-03-2019 26-03-2019
MN17-CNE Manager de proiect 5 25-03-2019 29-03-2019
IT24 Eficientizare si productivitate prin Microsoft Office Excel 3 25-03-2019 27-03-2019
AE4-a Pregatire n vederea examenului de autorizare electricieni (gradul III si gradul IV) 3 25-03-2019 27-03-2019
AE5 Pregatire n vederea obtinerii calitatii de verificator de proiecte si expert tehnic de calitate si extrajudiciar n domeniul instalatiilor electrice 3 25-03-2019 27-03-2019
CL11 Autorizare diriginti de santier lucrari montaj dotari tehnologice industriale 5 25-03-2019 29-03-2019
AE4-r Pregatire n vederea reautorizarii electricienilor (gradul III si gradul IV) 2 25-03-2019 26-03-2019
CL11-H Autorizare diriginti de santier lucrari montaj dotari tehnologice industriale 5 25-03-2019 29-03-2019
P-PGT Pregatire n vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gazenaturale (Proiectare), Tip autorizatie: PGT 3 25-03-2019 27-03-2019
P-EGT Pregatire n vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gazenaturale (Executie/exploatare), Tip autorizatie: EGT 3 25-03-2019 27-03-2019
P-PGT Pregatire n vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gazenaturale (Proiectare), Tip autorizatie: PGT 3 25-03-2019 27-03-2019
A-EGT Pregatire n vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale(Executie/exploatare), Tip autorizatie: EGT 4 25-03-2019 28-03-2019
A-EGT Pregatire n vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale(Executie/exploatare), Tip autorizatie: EGT 4 25-03-2019 28-03-2019
P-EGT Pregatire n vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gazenaturale (Executie/exploatare), Tip autorizatie: EGT 3 25-03-2019 27-03-2019
P-EGT Pregatire n vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gazenaturale (Executie/exploatare), Tip autorizatie: EGT 3 25-03-2019 27-03-2019
A-PGT Pregatire n vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale(Proiectare), Tip autorizatie: PGT 4 25-03-2019 28-03-2019
A-PGT Pregatire n vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale(Proiectare), Tip autorizatie: PGT 4 25-03-2019 28-03-2019
AE3-a Pregatire n vederea examenului de autorizare electricieni (gradul I si gradul II) 3 25-03-2019 27-03-2019
AE5 Pregatire n vederea obtinerii calitatii de verificator de proiecte si expert tehnic de calitate si extrajudiciar n domeniul instalatiilor electrice 3 28-03-2019 30-03-2019
AE4-a Pregatire n vederea examenului de autorizare electricieni (gradul III si gradul IV) 3 28-03-2019 30-03-2019
AE3-a Pregatire n vederea examenului de autorizare electricieni (gradul I si gradul II) 3 28-03-2019 30-03-2019
AE4-r Pregatire n vederea reautorizarii electricienilor (gradul III si gradul IV) 2 28-03-2019 29-03-2019
AE3-r Pregatire n vederea reautorizarii electricienilor (gradul I si gradul II) 2 28-03-2019 29-03-2019
AE4-r Pregatire n vederea reautorizarii electricienilor (gradul III si gradul IV) 2 01-04-2019 02-04-2019
A-PGIU-PGD Pregatire n vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale (Proiectare), Tip Autorizatie: PGIU si PGD 4 01-04-2019 04-04-2019
A-PGIU Pregatire n vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale(Proiectare), Tip autorizatie: PGIU 4 01-04-2019 04-04-2019
P-PGIU-PGD Pregatire n vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gaze naturale (Proiectare), Tip autorizatie: PGIU si PGD 3 01-04-2019 03-04-2019
P-PGIU Pregatire n vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gazenaturale (Proiectare), Tip autorizatie: PGIU 3 01-04-2019 03-04-2019
A-EGIU Pregatire n vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale(Executie/exploatare), Tip autorizatie: EGIU 4 01-04-2019 04-04-2019
A-EGIU-EGD Pregatire n vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale (Executie / Exploatare), Tip Autorizatie: EGIU si EGD 4 01-04-2019 04-04-2019
P-EGIU Pregatire n vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gazenaturale (Executie/exploatare), Tip autorizatie: EGIU 3 01-04-2019 03-04-2019
P-EGIU-EGD Pregatire n vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gaze naturale (Executie / Exploatare), Tip Autorizatie: EGIU si EGD 3 01-04-2019 03-04-2019
AE3-a Pregatire n vederea examenului de autorizare electricieni (gradul I si gradul II) 3 01-04-2019 03-04-2019
AE3-r Pregatire n vederea reautorizarii electricienilor (gradul I si gradul II) 2 01-04-2019 02-04-2019
EP130 Drepturile de uz si servitute la realizarea lucrarilor de utilitate publica 5 01-04-2019 05-04-2019
AE4-a Pregatire n vederea examenului de autorizare electricieni (gradul III si gradul IV) 3 01-04-2019 03-04-2019
AE5 Pregatire n vederea obtinerii calitatii de verificator de proiecte si expert tehnic de calitate si extrajudiciar n domeniul instalatiilor electrice 3 01-04-2019 03-04-2019
GDPR1-m2 Preluarea si protectia datelor cu caracter personal - Modul 2 3 05-04-2019 07-04-2019
IT24 Eficientizare si productivitate prin Microsoft Office Excel 3 08-04-2019 10-04-2018
MN303-S1 Dezvoltarea practicilor incluzive pentru copiii cu CES din clasele primare si de gimnaziu 3 19-04-2019 21-04-2019