Simbol Denumirea cursului Durata Data incepere Data incheiere
AP5 Alinierea completa a legislatiei nationale cu aquis-ul comunitar Ón domeniul achizitiilor publice 5 25-09-2017 29-09-2017
LG53-CJ Drept si drept comunitar; legislatie privind regimul proprietatii 5 25-09-2017 29-09-2017
LG30 Contracte economice 5 25-09-2017 29-09-2017
IE12-MAI-s Accesare instrumente structurale 5 25-09-2017 29-09-2017
AP1-MF Achizitii publice 2 25-09-2017 26-09-2017
IT7 Baze de date Access 5 25-09-2017 29-09-2017
LG31 Armonizare cu legislatia U.E. privind daunele morale si materiale Ón activitati investitionale 5 25-09-2017 29-09-2017
EP126-CJ Autorizarea lucrarilor de constructii; verificarea executiei lucrarilor de constructii, Óntretinere si reparatii 5 25-09-2017 29-09-2017
MN17-MAI-s Management de proiect 5 25-09-2017 29-09-2017
AE4 Pregatire Ón vederea examenului de autorizare electricieni (gradul III si gradul IV) 3 02-10-2017 04-10-2017
DV2-CJ Amenajarea teritoriului si urbanism; amenajarea si planificarea peisajului 5 02-10-2017 06-10-2017
AP1-CJ Managementul achizitiilor publice 1 02-10-2017 06-10-2017
CL4 Expert Ón management activitati investitionale 5 02-10-2017 06-10-2017
IE12-MAI-s Accesare instrumente structurale 5 02-10-2017 06-10-2017
CL5 Expert monitorizare si control lucrari montaj 5 02-10-2017 06-10-2017
AE5 Pregatire Ón vederea obtinerii calitatii de verificator de proiecte, responsabil tehnic cu executia si expert tehnic de calitate si extrajudiciar Ón domeniul instalatiilor electrice 3 02-10-2017 04-10-2017
IE12-CJ Implementare proiecte; implementarea proiectelor finantate din instrumente/fonduri structurale; managementul proiectelor 5 02-10-2017 06-10-2017
AE3 Pregatire Ón vederea examenului de autorizare electricieni (gradul I si gradul II) 3 02-10-2017 04-10-2017
P-EGIU-EGD Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gaze naturale (Executie / Exploatare), Tip Autorizatie: EGIU si EGD 3 09-10-2017 11-10-2017
A-EGIU-EGD Pregatire Ón vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale (Executie / Exploatare), Tip Autorizatie: EGIU si EGD 4 09-10-2017 12-10-2017
MK17 Negocierea si contractarea internationala 5 09-10-2017 13-10-2017
P-PGIU Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gaze naturale (Proiectare), Tip autorizatie: PGIU 3 09-10-2017 11-10-2017
AE3 Pregatire Ón vederea examenului de autorizare electricieni (gradul I si gradul II) 3 09-10-2017 11-10-2017
P-EGIU Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gaze naturale (Executie/exploatare), Tip autorizatie: EGIU 3 09-10-2017 11-10-2017
FC186-MAI-s Analiza economico-financiara 5 09-10-2017 13-10-2017
A-PGIU Pregatire Ón vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale (Proiectare), Tip autorizatie: PGIU 4 09-10-2017 12-10-2017
A-EGD Pregatire Ón vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale (Executie/exploatare), Tip autorizatie: EGD 4 09-10-2017 12-10-2017
AE4 Pregatire Ón vederea examenului de autorizare electricieni (gradul III si gradul IV) 3 09-10-2017 11-10-2017
FC72 Analiza costĖbeneficiu a proiectelor de investitii 5 09-10-2017 13-10-2017
MN28 Managementul si eficienta investitiilor 5 09-10-2017 13-10-2017
MK19 Strategii de firma 5 09-10-2017 13-10-2017
AP1-MAI-s Achizitii publice 5 09-10-2017 13-10-2017
P-PGIU-PGD Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gaze naturale (Proiectare), Tip Autorizatie: PGIU si PGD 3 09-10-2017 11-10-2017
P-EGIU Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gaze naturale (Executie/exploatare), Tip autorizatie: EGIU 3 09-10-2017 11-10-2017
A-PGIU-PGD Pregatire Ón vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale (Proiectare), Tip Autorizatie: PGIU si PGD 4 09-10-2017 12-10-2017
A-EGIU Pregatire Ón vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale (Executie/exploatare), Tip autorizatie: EGIU 4 09-10-2017 12-10-2017
AP1-TEL Derularea procedurilor de achizitii publice 3 09-10-2017 11-10-2017
P-PGD Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gaze naturale (Proiectare), Tip autorizatie: PGD 3 09-10-2017 11-10-2017
P-EGD Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gaze naturale (Executie/exploatare), Tip autorizatie: EGD 3 09-10-2017 11-10-2017
A-PGD Pregatire Ón vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale (Proiectare), Tip autorizatie: PGD 4 09-10-2017 12-10-2017
AP1-MAI-s Achizitii publice 5 16-10-2017 20-10-2017
IT15-MAI-s Managementul serviciilor IT 5 16-10-2017 20-10-2017
FC30 Aplicatiile codului fiscal Ón probleme patrimoniale 5 16-10-2017 20-10-2017
AP1-TEL Derularea procedurilor de achizitii publice 3 16-10-2017 18-10-2017
DV4-CJ Gestionarea durabila a domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale; dezvoltare durabila locala; dezvoltare urbana; ingineria dezvoltarii durabile 5 16-10-2017 20-10-2017
FC23 Ghid privind Óncadrarea Ón graficele aprobate a lucrarilor de investitii publice 5 16-10-2017 20-10-2017
LG27 Concesiunea bunurilor publice 5 16-10-2017 20-10-2017
MN212-CJ Managementul administratiei publice 5 23-10-2017 27-10-2017
LG53-CJ Drept si drept comunitar; legislatie privind regimul proprietatii 5 23-10-2017 27-10-2017
AE3 Pregatire Ón vederea examenului de autorizare electricieni (gradul I si gradul II) 3 23-10-2017 25-10-2017
AP1-TEL Derularea procedurilor de achizitii publice 3 23-10-2017 25-10-2017
AE4 Pregatire Ón vederea examenului de autorizare electricieni (gradul III si gradul IV) 3 23-10-2017 25-10-2017
MN213-CJ Managementul financiar si contabilitate financiara; managementul impozitelor si taxelor locale - executare silita 5 23-10-2017 27-10-2017
LS4 Engleza pentru avansati (sectorul energetic) 10 23-10-2017 03-11-2017
P-PGT Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gaze naturale (Proiectare), Tip autorizatie: PGT 3 30-10-2017 01-11-2017
A-PGT Pregatire Ón vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale (Proiectare), Tip autorizatie: PGT 4 30-10-2017 02-11-2017
MN214-CJ Managementul performantei Ón administratie; management public 5 30-10-2017 03-11-2017
P-EGT Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gaze naturale (Executie/exploatare), Tip autorizatie: EGT 3 30-10-2017 01-11-2017
A-EGT Pregatire Ón vederea sustinerii examenului de autorizare pentru instalator de gaze naturale (Executie/exploatare), Tip autorizatie: EGT 4 30-10-2017 02-11-2017