Simbol Denumirea cursului Durata Data incepere Data incheiere
P-EGIU-EGD Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gaze naturale (Executie / Exploatare), Tip Autorizatie: EGIU si EGD 3 20-11-2017 22-11-2017
P-PGIU-PGD Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gaze naturale (Proiectare), Tip Autorizatie: PGIU si PGD 3 20-11-2017 22-11-2017
P-EGIU Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gaze naturale (Executie/exploatare), Tip autorizatie: EGIU 3 20-11-2017 22-11-2017
P-PGD Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gaze naturale (Proiectare), Tip autorizatie: PGD 3 20-11-2017 22-11-2017
IE12-CJ Implementare proiecte; implementarea proiectelor finantate din instrumente/fonduri structurale; managementul proiectelor 5 20-11-2017 24-11-2017
P-PGIU-PGD Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gaze naturale (Proiectare), Tip Autorizatie: PGIU si PGD 3 20-11-2017 22-11-2017
P-EGIU-EGD Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gaze naturale (Executie / Exploatare), Tip Autorizatie: EGIU si EGD 3 20-11-2017 22-11-2017
MN213-CJ Managementul financiar si contabilitate financiara; managementul impozitelor si taxelor locale - executare silita 5 20-11-2017 24-11-2017
P-PGIU Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gaze naturale (Proiectare), Tip autorizatie: PGIU 3 20-11-2017 22-11-2017
EP41-STB Instruire pentru Óntretinerea profesionala a personalului operativ si a sefilor din statiile electrice 2 20-11-2017 21-11-2017
P-EGD Pregatire Ón vederea prelungirii valabilitatii legitimatiei pentru instalator autorizat de gaze naturale (Executie/exploatare), Tip autorizatie: EGD 3 20-11-2017 22-11-2017
EP41-STB Instruire pentru Óntretinerea profesionala a personalului operativ si a sefilor din statiile electrice 2 22-11-2017 23-11-2017
MN191-cr Comunicare eficienta si medierea conflictelor 3 24-11-2017 26-11-2017
MN19.9 Monitorizarea implementarii standardelor de control intern managerial 3 24-11-2017 26-11-2017
EP41-STB Instruire pentru Óntretinerea profesionala a personalului operativ si a sefilor din statiile electrice 2 27-11-2017 28-11-2017
MN19.10-MAE Control intern managerial si managementul riscurilor 8 04-12-2017 14-12-2017
EP126-CJ Autorizarea lucrarilor de constructii; verificarea executiei lucrarilor de constructii, Óntretinere si reparatii 5 04-12-2017 08-12-2017
MN215-CJ Managementul resurselor umane din entitatile publice 5 04-12-2017 08-12-2017
EP41-STB Instruire pentru Óntretinerea profesionala a personalului operativ si a sefilor din statiile electrice 2 04-12-2017 05-12-2017
EP41-STB Instruire pentru Óntretinerea profesionala a personalului operativ si a sefilor din statiile electrice 2 06-12-2017 07-12-2017
MN19.9 Monitorizarea implementarii standardelor de control intern managerial 3 08-12-2017 10-12-2017
MN19.9 Monitorizarea implementarii standardelor de control intern managerial 3 08-12-2017 10-12-2017
DV3-CJ Gestionarea documentelor unei institutii publice 5 11-12-2017 15-12-2017
MN214-CJ Managementul performantei Ón administratie; management public 5 11-12-2017 15-12-2017
EP41-STB Instruire pentru Óntretinerea profesionala a personalului operativ si a sefilor din statiile electrice 2 11-12-2017 12-12-2017
MK41-CJ Comunicare intra si interinstitutionala Ón entitatile publice; comunicare publica si mass-media; transparenta decizionala si liberul acces la informatiile de interes public 5 11-12-2017 15-12-2017
EP41-STB Instruire pentru Óntretinerea profesionala a personalului operativ si a sefilor din statiile electrice 2 13-12-2017 14-12-2017
MN19.9 Monitorizarea implementarii standardelor de control intern managerial 3 15-12-2017 17-12-2017