FC24 - Analiza performantelor intreprinderii pe baza contului de profit si pierdere

In perioada: 09-07 - 13-07-2018

La: Neptun/Jupiter/Eforie Sud

Tematica: sursele informationale utilizate in analiza rezultatelor, modele de analiza a contului de profit si pierdere (analiza contului de profit si pierdere: modelul francez si cel anglosaxon) pe urmatoarele probleme: analiza volumului activitatii, analiza surplusurilor (rezultatelor) degajate de intreprindere, analiza factoriala a rezultatelor, indicatorii de performanta financiari pe baza cascadei SIG, analiza ratelor de rentabilitate, analiza corelatiei rentabilitate-risc, profitul global generat la nivelul intreprinderii.