AE4 - Preg?tire în vederea examenului de autorizare electricieni (gradul III ?i gradul IV)

In perioada: 22-10 - 24-10-2018

La: Târgu Mures - Hotel Business

Tematica: Codul de m?surare a energiei electrice; norme tehnice pentru stabilirea zonelor de protec?ie ?i siguran?? ale capacit??ilor energetice; regulament pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaz?, execut?, verific? ?i exploateaz? instala?ii electrice din sistemul electroenergetic, Revizia 3; codul tehnic al re?elei electrice de transport - Revizia 1; procedura de solu?ionare a neîn?elegerilor privind racordarea utilizatorilor la re?elele electrice de interes public ?i emiterea avizelor de amplasament