CL11 - Autorizare diriginti de ?antier lucr?ri montaj dot?ri tehnologice industriale.

In perioada: 25-03 - 29-03-2019

La: Bucuresti, sediul FORMENERG

Tematica: Dirigintele de santier lucr?ri montaj dot?ri tehnologice industriale, conform OG nr. 95/1999 - aprobat? prin legea nr. 440/2002, ī?i exercit? atribu?iile func?ionale pe toat? durata de realizare a lucr?rilor de montaj, reprezentānd entitatea economic? (investitorul)īn care func?ioneaz?. Dirigin?ii de ?antier lucr?ri montaj dot?ri tehnologice industriale r?spund fa?? de investitor, conform legii, pentru supravegherea ?i realizarea corect? a execu?iei lucr?rilor de montaj. Obliga?ii ?i r?spunderi (īn perioada de preg?tire a execu?iei lucr?rilor de montaj dot?ri tehnologice industriale, īn perioada execu?iei lucr?rilor de montaj dot?ri tehnologice industriale, la recep?ia lucr?rilor de montaj utilaje, echipamente ?i instala?ii tehnologice industriale).